วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวเพ็ญนภา แก้วสังข์ ที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สถานศึกษาขนาดใหญ่ ประจำปี 2562 สาขาการบัญชี และขอแสดงความยินดีกับนางสาวพิมญช์รสา เพิ่มเจริญนุกูล ที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สถานศึกษาขนาดใหญ่ ประจำ

ณ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีพวศึกษา