กิจกรรมเรียงร้อยดวงใจชาวเชตุพนถวายพ่อของแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๓

เนื่องในวันที่ ๕ ธันวาคม เป็นวันพ่อแห่งชาติ วิทยาลัยพณิชยการเชตุพนจึงได้จัดกิจกรรมเรียงร้อยดวงใจชาวเชตุพนถวายพ่อของแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๓

(วันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

มหิตลาธิเบศรรมาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร)

ในวันศุกร์ที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ณ หอประชุมอาคาร ๗ ชั้น ๒

วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน