วันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2563 นายรัชพร วรรณคำ ศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร

ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญ วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน

ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทเนตรนารีวิสามัญ โดยมีนาธิติมา โรจน์วัชราภิบาล ผู้อำนวนการวิทยาลัยพณิชยการเชตุพน

รับมอบเกียรติบัตรและธงเกียรติยศ ณ โรงเรียนอมรินทราราม เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ