วันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2563 นางธิติมา โรจน์วัชราภิบาล ผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการเชตุพน

เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ ศธ. จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม

โดยมี นายรัชพร วรรณคำ ศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี

พร้อมมอบอุปกรณ์จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ ณ โรงเรียน วัดอมรินทราราม เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร