กิจกรรมบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่อดีตเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน

ในวันนี้ (7 ธันวาคม 2563) ท่าน ผอ.ธิติมา โรจน์วัชราภิบาล  ท่านรองฯ อัฐพล ผลพฤกษา และคณะครู นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน

ได้เข้าร่วมงานบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่อดีตเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน เนื่องในวันอดีตเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน ปี ๒๕๖๓

โดยในงานมีการแสดงธรรมเทศนา โดย พระวิสุทธาธิบดี (เชิด จิตฺตคุตฺโต) เจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวราราม และพิธีมอบทุนการศึกษา โดย พระเทพวีราภรณ์

ในการนี้ นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน ได้รับคัดเลือกให้รับทุนการศึกษาจากคณะสงฆ์วัดพระเชตุพน จำนวน 4 ทุน

และวิทยาลัยฯ ได้ร่วมถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์จำนวน 500 รูป และจัดตั้งโรงทาน

ณ พระอุโบสถ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร