กิจกรรมอำลาผู้กำกับลูกเสือ นายวรกิจ ทองนอก เนื่องในโอกาสย้ายสถานศึกษา

วันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม 2563 ชมรมลูกเสือ เนตรนารี วิสามัญ วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน

จัดกิจกรรมอำลาผู้กำกับลูกเสือ นายวรกิจ ทองนอก เนื่องในโอกาสย้ายสถานศึกษา

ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 7 ชั้น 2

วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน