โครงการการแข่งขันตอบปัญหาด้านการบัญชีสำหรับนักเรียนระดับ ปวช.

การแข่งขัน “ตอบปัญหาด้านการบัญชี ครั้งที่ 9” (ปวช.)

นางสาวสะกีนะฮ์  กสิบุตร     แผนกวิชาการบัญชี 3.2

รางวัลชนะเลิศ

โครงการการแข่งขันตอบปัญหาด้านการบัญชีสำหรับนักเรียนระดับ ปวช.

วันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม 2563

คณะบัญชีและวิทยาการจัดการสาขาวิชาการบัญชี  วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก

ครูผู้ควบคุมนางรุ่งทิวา   โตจำสี