การประชุมเพื่อเตรียมความพร้อม และชี้แจ้งแนวทางการเรียนการสอนออนไลน์ในสถาวะการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (Covic - 19 )

วันอังคารที่ 22 ธันวาคม 2563 นางสาวสาริศา พิชัยฤกษ์ รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการเป็นประธานในการประชุมครู โดยมีหัวหน้างานทะเบียน งานหลักสูตร ฯ และงานการเงิน ร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อม และชี้แจ้งแนวทางการเรียนการสอนออนไลน์ในสถาวะการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (Covic - 19)