นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมการแข่งขันทักษะผสมเครื่องดื่ม SBC Lets Mix วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก

วันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม 2563 แผนกวิชาการโรงแรม วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน ส่งตัวแทน นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมการแข่งขันทักษะผสมเครื่องดื่ม SBC Lets Mix วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก ประเภทคู่ วิทยาลัยพณิชยการเชตุพนส่ง 2 ทีม จากผู้เข้าแข่งขัน 14 ทีม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และรองชนะเลิศอันดับ 2