การประเมินหน่วยองค์กามาตรฐานดีเด่น องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ประเภทสถานศึกษาขนาดใหญ่

วันพุธที่ 23 ธันวาคม 2563 นางธิติมา โรจน์วัชราภิบาล ผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการเชตุพน คณะผู้บริหาร คณะครู

และคณะกรรมการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน รับการประเมินหน่วยองค์กามาตรฐานดีเด่น

องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ประเภทสถานศึกษาขนาดใหญ่

ณ ห้องประชุมสมเด็จปุ่น ปุณณฺสิริ อาคาร 5 ชั้น 2

วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน