วันพุธที่ 13 มกราคม 2564 นายอัฐพล ผลพฤกษา รองผู้อำนวยการวิทยาลัย ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา ให้การต้อนรับ นางสุนันทา พลโภชน์

ผู้อำนวยการกลุ่มประชาสัมพันธ์ สอศ. และบริษัททีวีบูรพาจำกัด ในการประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับการจัดทำสื่อวิดิทัศน์ แนะนำการเรียนด้านพาณิชยกรรม

โดยได้มอบ “ ส้มเช ” ผลไม้ที่ระลึกของทางวิทยาลัยพณิชยการเชตุพน เป็นของขวัญในช่วงเทศกาลปีใหม่