วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน เข้าร่วมพิธี บำเพ็ญกุศลฉลองอายุวัฒนมงคง 92 ปี พระเดชพระคุณ ท่านเจ้าคุณ พระราชธรรมสุนทร

วันศุกร์ที่ 15 มกราคม 2564 นางธิติมา โรจน์วัชราภิบาล คณะผู้บริหาร และตัวแทนครู วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน

เข้าร่วมพิธี บำเพ็ญกุศลฉลองอายุวัฒนมงคง 92 ปี พระเดชพระคุณ ท่านเจ้าคุณ พระราชธรรมสุนทร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม

ณ วัดพระเชตุพน เจ้าคณะใต้ ต.1