การประชุมคณะกรรมการดำเนินสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการตำแหน่งครูผู้ช่วย

สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวะศึกษา

วันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 นางสาวสาริศา พิชัยฤทธิ์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัย ฝ่ายวิชาการ

นายอัฐพล ผลพฤกษา รองผู้อำนวยการวิทยาลัย ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

และนางสุจิตรา เกิดผล ครูชำนาญการ รักษาราชการแทน รองผู้อำนวยการวิทยาลัย ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือก ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ

เป็นข้าราชการครูผู้ช่วย และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา