การสอบสัมภาษณ์ ประเภทรับตรง รอบคัดเลือก ประจำปีการศึกษา 2564

วันเสาร์ที่ 6 มีนาคม 2564 วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน นางธิติมา โรจน์วัชราภิบาล ผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการเชตุพน

ตรวจเยี่ยมการจัดสอบสัมภาษณ์ ประเภทรับตรง รอบคัดเลือก ประจำปีการศึกษา 2564

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ

วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน