ผู้อำนวยการโรงเรียนนวชิรธรรมสาธิตเยี่ยมชมวิทยาลัย

วันจันทร์ที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2564 นางธิติมา โรจน์วัชราภิบาล ผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการเชตุพนได้นำ

นายสันติพงษ์ ชินประดิษฐ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนวชิรธรรมสาธิตเยี่ยมชมสถานศึกษา วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน