ประชุมครูผู้ควบคุมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับภาค  ประจำปีการศึกษา 2563

วันพุธที่ 10 มีนาคม 2564 นางสาวสาริศา พิชัยฤกษ์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัย ฝ่ายวิชาการ

นายอัฐพล ผลพฤกษา รองผู้อำนวยการวิทยาลัย ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

พร้อมด้วยคณะครู เข้าร่วมประชุมครูผู้ควบคุมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับภาค ประจำปีการศึกษา 2563

เพื่อชี้แจงรายละเอียดของการแข่งขัน และสถานที่การจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ