การทดสอบวิชาความถนัดทั่วไป (GAT) และ การทดสอบวิชาความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) ประจำปีการศึกษา 2564

วันที่ 20-21 มีนาคม 2564 วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน เป็นสนามสอบ การทดสอบวิชาความถนัดทั่วไป (GAT)

และการทดสอบวิชาความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT)

ประจำปีการศึกษา 2564

โดย สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)