วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน ร่วมรณรงค์กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย