การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะการนำเสนอขายสินค้า “The Marketing Challenge”

ระดับภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ประจำปีการศึกษา 2563

วันอังคารที่ 30 มีนาคม 2564 ดร. พงค์สิลป์ รัตนอุดม ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพกาญจนาภิเษกหนองจอก

นายอัฐพล ผลพฤกษา รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนานักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยพณิชยการเชตุพน

เป็นประธานในพิธีเปิด การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะการนำเสนอขายสินค้า “The Marketing Challenge” ระดับภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร

ประจำปีการศึกษา 2563

ดำเนินการโดยวิทยาลัยพณิชยการเชตุพน