วันจันทร์ที่ 17 พฤษภาคม 2564 นางสาวสาริศา พิชัยฤกษ์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัย ฝ่ายวิชาการหัวหน้าแผนกวิชา

ทุกสาขาวิชา และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมการประชุม และให้การต้อนรับ ผู้ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรง

ตำแหน่ง “ครูผู้ช่วย” เพื่อปฏิบัติงาน ณ วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน