การรับหนังสือเรียน ให้กับนักเรียน ระดับชั้น ปวช.2 ประจำปีการศึกษา 2564

วันพุธที่ 9 มิถุนายน 2564 นางธิติมา โรจน์วัชราภิบาล ผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการเชตุพน

มอบหมายให้ นางสาวสาริศา พิชัยฤกษ์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยฝ่ายวิชาการ เป็นผู้ควบคุมการดำเนินงาน

ในการรับหนังสือเรียน ให้กับนักเรียน ระดับชั้น ปวช.2 ประจำปีการศึกษา 2564

ภายใต้มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVIC - 2019)