การปฐมนิเทศฝึกงานออนไลน์ ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564

วันศุกร์ที่ 11 มิถุนายน 2564 นางธิติมา โรจน์วัชราภิบาล ผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการเชตุพน มอบหมายให้

นางสาวสาริศา พิชัยฤกษ์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัย ฝ่ายวิชาการ เป็นตัวแทนคณะผู้บริหาร

ในการบันทึกวิดิทัศน์ การปฐมนิเทศฝึกงานออนไลน์ ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564

ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVIC - 2019)