เชตุพนปันสุขมอบอาหารพร้อมทาน เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ Covid - 19