กำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

คลิก ตรวจสอบกำหนดการตามระดับชั้นที่กำหนด

 

ระดับ ปวช. ระดับ ปวส.
ปวช.1 ปวส.1
ปวช.2 ปวส.2
ปวช.3