กิจกรรมร้องเพลงชาติไทย เนื่องในโอกาสครบรอบ 104 ปี "วันพระราชทานธงชาติไทย"

วันอังคารที่ 28 กันยายน 2564 นางธิติมา โรจน์วัชราภิบาล ผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการเชตุพน

พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คุณครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมกิจกรรมร้องเพลงชาติไทย เนื่องในโอกาสครบรอบ 104 ปี

"วันพระราชทานธงชาติไทย" เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

ที่ทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย

ณ บริเวณลานกิจกรรม

วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน