พิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และลงนามถวายอาลัย พระบามสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันอังคารที่ 12 ตุลาคม 2564 คณะผู้บริหาร ตัวแทนคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน

เข้าร่วมพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และลงนามถวายอาลัย

พระบามสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ณ ลานอเนกประสงค์

วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน