ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจการฉีดวัคซีน นักศึกษาวิทยาลัยพณิชยการเชตุพน

ดร.ชมพูนุช บัวบังศร ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร พร้อมคณะ

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้กับ นักเรียน นักศึกษา ณ วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน กทม.

โดยมี นายอัฐพล ผลพฤกษา รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการเชตุพน

และคณะครู ให้การต้อนรับ และนำชมการดำเนินงาน