การประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1

วันพุธที่ 17 พฤศจิกายน 2564 นายอัฐพล ผลพฤกษา รองผู้อำนวยการวิทยาลัย รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการเชตุพน เป็นประธานในพิธี

พร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ และคณะกรรมการการประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1

ดำเนินการโดยงานบุคลากร

ณ ห้องประชุมสมเด็จปุ่ณ ปุณฺณสิิริ

วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน