รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เข้าตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจ ตัวแทนนักเรียน นักศึกษา ครู ผู้ควบคุมการฝึกซ้อม

นางสาวสาริศา พิชัยฤกษ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เข้าตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจ ตัวแทนนักเรียน นักศึกษา ครู ผู้ควบคุมการฝึกซ้อม

ในการเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับ อศจ.