กิจกรรมมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 จากมูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง และทุนภายในวิทยาลัย

วันพุธที่ 22 ธันวาคม 2564 นายอัฐพล ผลพฤกษา รองผู้อำนวยการวิทยาลัย รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทาลัยพณิชยการเชตุพน

เป็นประธานในการมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 โดยได้รับการสนับสนุนทุนจาก มูลนิธิ นายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง และทุนภายในวิทยาลัย

ได้รับการสนับสนุน จาก ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ครูอาวุโส บริษัท ห้าง ร้าน

และสถานประกอบการต่างๆมูลนิธิสมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยพณิชยการเชตุพน สมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยพณิชยการเชตุพน

โดยมีตัวแทนนักเรียน นักศึกษารับมอบทุน ดังกล่าว เพื่อนำไป ใช้ในการเรียนให้เกิดประโยชน์สูงสุดตามวัตถุประสงค์ของผู้มอบทุนต่อไป

ณ ลานอเนกประสงค์

วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน