ตัวแทนคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน มอบของที่ระลึก เนื่องในเทศกาลวันขึ้นปีใหม่

วันอังคารที่ 28 ธันวาคม 2564 ตัวแทนคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน

มอบของที่ระลึก เนื่องในเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ ให้กับ สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ สถานนีตำรวจนครบาลราษฎร์บูรณะ

ศูนย์บริการสาธารณะสุข 39 ราษฎร์บูรณะ และชุมชนซอยสถาพร