ผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี และ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ มอบของที่ระลึก

วันจันทร์ที่ 10 มกราคม 2565 นางบัญชาลักษณ์ ลือสวัสดิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

และ ดร.สมพร ชูทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ

มอบของที่ระลึก แสดงความยินดี กับ นางสาวคณัสณันท์พรรณ ผลทำมีบุญ เข้ารับการดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการเชตุพน