แสดงความยินดีกับเข้ารับการดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา

วันจันทร์ที่ 10 มกราคม 2565 นางสาวคณัสณันท์พรรณ ผลทำมีบุญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการเชตุพน

และคณะผู้บริหารตัวแทนวิทยาลัยพณิชยการเชตุพน แสดงความยินดีกับ ดร.รุจิรา ฟูเจริญ เข้ารับการดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา