พิธีทำบุญถวายภัตตาหารเพล (ปิ่นโต) เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคูหาน้ำใจ ครบรอบ 56 ปี ณ คูหาน้ำใจ วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน

วันเสาร์ที่ 22 มกราคม 2565 นางสาวคณัสณันท์พรรณ ผลทำมีบุญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการเขตุพน

คณะผู้บริหาร แขกผู้มีเกียรติ คณะครู ตัวแทนศิษย์เก่า และลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญ วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน

เข้าร่วมพิธีทำบุญถวายภัตตาหารเพล (ปิ่นโต) เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคูหาน้ำใจ ครบรอบ 56 ปี

ณ คูหาน้ำใจ

วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน