ผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการเชตุพน ตัวแทนคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมแสดงความยินดี และสวัสดีปีใหม่

วันจันทร์ที่ 24 มกราคม 2565 นางสาวคณัสณันท์พรรณ ผลทำมีบุญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการเชตุพน

ตัวแทนคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมแสดงความยินดี และสวัสดีปีใหม่

นายดลจิตร์ เสรีรักษ์ เนื่องในเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ 2565 และการเข้ารับการดำรงตำแหน่งเป็น ผู้อำนวยการเขตราษฎร์บูรณะ