การเข้าร่วมการฝึกประสบการณ์ ของนักศึกษาทวิภาคี

วันพุธที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 นางสาวคณัสณันท์พรรณ ผลทำมีบุญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการเชตุพน มอบหมายให้

นางสาวสาริศา พิชัยฤกษ์ รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในพิธี

คณะผู้บริหาร ตัวแทนครู นักเรียน นักศึกษา สาขาวิชาการโรงแรม และสาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก

เข้าร่วมการรับฟัง ประชาสัมพันธ์ การเข้าร่วมการฝึกประสบการณ์ ของนักศึกษาทวิภาคี

โดย คุณ เนรัญชลา สมบูรณ์ธนสิริ ตัวแทน จาก บริษัท ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป จำกัด

ณ ห้องสื่อการเรียนรู้ภาษาจีน

วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน