วิทยาลัยพณิชยการเชตุพนเข้าร่วมแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ "นวัตกรรมอาชีวศึกษาเพื่อแก้ปัญหาความยากจน" ประจำปีการศึกษา 2564

วันพฤหัสบดีที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 นางสาวคณัสณันท์พรรณ ผลทำมีบุญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการเชตุพน พร้อมด้วย

นายอัฐพล ผลพฤกษา รองผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ฝ่ายบริหารทรัพยกร

ร่วมให้กำลังใจตัวแทนนักเรียน นักศึกษา ในการนำเสนอสิ่งประดิษฐ์อุปกรณ์ฆ่าเชื้อ Triple 2 ระบบ

สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 1 ด้านซอฟท์แวร์เเละระบสมองกล ฝังตัวเข้าร่วมแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่

"นวัตกรรมอาชีวศึกษาเพื่อแก้ปัญหาความยากจน" ประจำปีการศึกษา 2564

ระดับภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร โดยมีนายจีรเดช ทันตเสถียรวงศ์ เป็นครูที่ปรึกษาโครงการสิ่งประดิษฐ์ ผ่านการนำเสนอในรูปแบบออนไลน์

ณ วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน