โครงการปัจฉิมนิเทศผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2564

วันศุกร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 นางสาวคณัสณันท์พรรณ ผลทำมีบุญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการเชตุพน

เป็นประธานในพิธี เปิดโครงการ ปัจฉิมนิเทศผู้สำเร็จการศึกษา และกิจกรรมแนะแนวอาชีพ และศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2564

พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร และตัวแทนจากสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 เข้าร่วมการบรรยาย ให้ความรู้

ในหัวข้อ “ตลาดแรงงานในอนาคต การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน และทำอย่างไรให้ได้งาน”

และหัวข้อ “เทคนิคการสมัครงาน และประชาสัมพันธ์ตำแหน่งว่างงานชองบริษัท” โดยบริษัทชั้นนำ ดังนี้ บริษัท อาฟเตอร์ ยู จำกัด(มหาชน),

บริษัท เดอะไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป จำกัด(มหาชน), บริษัท เซ็นทรัล รีเทลคอร์ปปอเรชั่น จำกัด (มหาชน), บริษัท ทรู คอร์ปเรชั่น จำกัด(มหาชน)

และบริษัท ฟู้ดแพชชั่น จำกัด ผ่านระบบออนไลน์ Facebook Live สำหรับนักเรียนระดับ ปวช. 3 และนักศึกษาระดับ ปวส. 2

ดำเนินงานโดย งานแนะแนวอาชีพ และจัดหางาน

ณ ห้องประชุมคุณยายละออ อาคาร 5 ชั้น 2

วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน