ตัวแทนคณะผู้บริหาร ตัวแทนครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นเจ้าภาพฟังสวดพระอภิธรรม

วันพหัสบดีที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 นางสาวคณัสณันท์พรรณ ผลทำมีบุญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการเชตุพน

ตัวแทนคณะผู้บริหาร ตัวแทนครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นเจ้าภาพฟังสวดพระอภิธรรม

คุณพ่อสุรินทร์ เอี่ยมหิรัญ บิดาของนางสุวภาคย์ ทัศนา ครูชำนาญการพิเศษ

ณ วัดยายล่ม พระราม 2

กรุงเทพมหานคร