ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนแผนกคอมพิวเตอร์กราฟิก

วันพุธที่ 9 มีนาคม 2565 นางสาวคณัสณันท์พรรณ ผลทำมีบุญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการเชตุพน

นายอัฐพล ผลพฤกษา รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร

พร้อมด้วยครูประจำแผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก เข้าร่วมการประชุม การเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2565

การเปิดการเรียนการสอนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี และการดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในวิทยาลัยฯ

ณ ห้องสื่อการเรียนรู้ภาษาจีน

วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน