การประชุมพิจารณาผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564

วันศุกร์ที่ 11 มีนาคม 2565 นางสาวคณัสณันท์พรรณ ผลทำมีบุญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการเชตุพน

พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ร่วมประชุมเพื่อพิจารณาผลการเรียนนักเรียน นักศึกษา

ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564

ณ ห้องสื่อการเรียนรู้ภาษาจีน

วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน