การสัมภาษณ์นักเรีัยน นักศึกษาเพื่อเลือกเข้าฝึกปฏิบัติประสบการณ์

วันศุกร์ที่ 11 มีนาคม 2565 นางสาวคณัสณันท์พรรณ ผลทำมีบุญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการเชตุพน

คณะผู้บริหาร นางพัฒพิมล ยะปัญญา หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ครูที่ปรึกษาระบบทวิภาคี นักเรียนนักศึกษา และผู้ปกครอง

เข้ารับการสัมภาษณ์ เพื่อเลือกเข้าฝึกปฏิบัติประสบการณ์วิชาชีพ การสร้างแรงบันดาลใจในการทำงาน และการเรียนในระบบทวิภาคี

โดยตัวแทนผู้บริหารบริษัทเดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป จำกัด นำทีมโดย คุณพรพรรณ วรรณา

ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบริหารความสัมพันธ์กิจการองค์กร คุณเนรัญชลา สมบูรณ์ธนสิริ

ผู้เชี่ยวชาญด้านการสรรหาทรัพยากรบุคคล และ คุณอินทิพร ทนุกุล

ผู้เชี่ยวชาญด้านการสรรหาทรัพยากรบุคคล และการชี้แจงความเข้าใจเกี่ยวกับการศึกษา

หลักสูตรการเรียนของระบบทวิภาคี โดย นางสาวสาริสา พิชัยฤกษ์ รองผู้อำนวยการ

ฝ่ายวิชาการ นางสาวสุภาวดี สิงห์ชัย หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

และนางสาวประคอง หลักคำ หัวหน้าแผนกวิชาการตลาด

ดำเนินงานโดย งานอาชีีวศึกษาระบบทวิภาคี

ณ ห้องประชุมสมเด็จปุ่น ปุณณฺสิริ

วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน