โครงการสัมนาการส่งเสริมการขายของออนไลน์แบบไร้หน้าร้าน

นางสาวคณัสณันท์พรรณ ผลทำมีบุญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการเชตุพน

คณะผู้บริหารเป็นประธาน ในการเปิดโครงการสัมมนา “การส่งเสริมธุรกิจขายของออนไลน์แบบไร้หน้าร้านในเชิงพาณิชย์”

จัดโดย คณะกรรมมาธิการการพาณิชย์และทรัพย์สินทางปัญญา สภาผู้แทนราษฎร รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2

ระหว่างวันที่ 16 - 17 มีนาคม 2565 เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการส่งเสริมธุรกิจการค้าออนไลน์ให้กับนักเรียน นักศึกษา

สามารถนำความรู้ไปพัฒนา ต่อยอดกับรายวิชา เพื่อสร้างอาชีพ สร้างรายได้

ณ หอประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 7 ชั้น 2

วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน