คณะผู้บริหาร วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร เยี่ยมชมวิทยาลัยพณิชยการเชตุพน

วันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2565 นางสาวคณัสณันท์พรรณ ผลทำมีบุญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการเชตุพน

พร้อมด้วยตัวแทนคณะผู้บริหาร โดยให้การต้อนรับ นายประดิษฐ์ ญาณประเสริฐ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร และคณะผู้บริหาร

เยี่ยมชมภายใน วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน