กิจกรรมรับมอบป้ายรางวัลการแข่งขัน

วันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2565 นางสาวคณัสณันท์พรรณ ผลทำมีบุญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการเชตุพน

ตัวแทนคณะผู้บริหาร เข้าร่วมกิจกรรมรับมอบป้ายรางวัลการแข่งขัน ให้กับครูผู้ควบคุม นักเรียน นักศึกษา

ที่เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) ระดับชาติ ครั้งที่ 30

ประจำปีการศึกษา 2564

ณ อาชีวศึกษาจังหวัดน่าน และอาชีวศึกษาจังหวัดแพร่