การประชุมวางแผนดำเนินโครงการฯ งานวันสงกรานต์

วันจันทร์ที่ 4 เมษายน 2565 นางสาวคณัสณันท์พรรณ ผลทำมีบุญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการเชตุพน

คณะผู้บริหาร และคณะกรรมการดำเนินงาน เข้าร่วมการประชุม วางแผนการดำเนินโครงการส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณีไทย งานสุขสันต์วันสงกรานต์

เพื่อกำหนดรูปแบบการจัดงานสุขสันต์วันสงกรานต์ ภายใต้มาตราการการป้องกันการแพร่ระบาด ของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID - 19)

ณ ห้องประชุมแก้วเจ้าจอม 111

วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน