แสดงความยินดีกับคุณครูธนพร วีระสัย

ยินดีจากใจ เก็บไว้ในความทรงจำ

คุณครูธนพร วีระสัย เนื่องในโอกาส

ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสถานศึกษาแห่งใหม่