ใต้ร่มพระบารมี 240 ปี กรุงรัตนโกสินทร์

วันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2565 นางสาวคณัสณันท์พรรณ ผลทำมีบุญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการเชตุพน

ตัวแทนคณะผู้บริหาร เข้าร่วมพิธีการเปิด "งานวัดพัฒนาประชาคมไหว้พระ รับพรย้อนวันวานสารพันอาหารย่านกะดี-จีน คลองสาน"

กิจกรรมภายใต้งาน "ใต้ร่มพระบารมี 240 ปี กรุงรัตนโกสินทร์ "

โดย นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธี ณ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร

โดยมี นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นายเกรียงศักดิ์ บุญประสิทธิ์ อธิบดีกรมการศาสนา

พร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม ผู้นำทางศาสนา ผู้แทนหน่วยงานรัฐ เอกชน

ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กระทรวงวัฒนธรรม ตลอดจนเครือข่ายทางวัฒนธรรม ประชาชนและสื่อมวลชน ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดฯ

เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี

และพระมหากษัตริย์ ในพระบรมราชจักรีวงศ์ทุกพระองค์