การชำระค่ากิจกรรม ค่าเครื่องแบบ และการวัดชุด นักศึกษา ปวส. 1

วันเสาร์ที่ 23 เมษายน 2565

วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน ดำเนินการการชำระค่ากิจกรรม ค่าเครื่องแบบ การวัดตัว ตัดชุด และรับเอกสารการมอบตัว

สำหรับนักศึกษา ระดับชั้น ปวส. 1 ภายใต้มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด (COVID - 19)

ณ บริเวณลานอเนกประสงค์

วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน