การชำระค่ากิจกรรม ค่าเครื่องแบบ และการวัดชุด นักศึกษา ปวช. 1

วันอาทิตย์ที่ 24 เมษายน 2565

วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน ดำเนินการการชำระค่ากิจกรรม ค่าเครื่องแบบ การวัดตัว ตัดชุด และรับเอกสารการมอบตัว สำหรับนักศึกษา ระดับชั้น ปวช. 1

ภายใต้มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด (COVID - 19)

ณ บริเวณลานอเนกประสงค์

วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน